Ми створюємо рішення для системного управління бізнес процесам наших клієнтів

Система управління виробництвом ЗБКmore_vert
Система управління виробництвом ЗБКclose

Комплексна ERP система для управління заводом залізобетонних конструкцій

 1. Планування виробництва: за будівельними об’єктами, за виробничими лініями, по-тижнево, по-денно з розрахунком та контролем необхідних матеріалів
 2. Облік виробничих процесів, маркування виробів, контролю якості
 3. Складська та транспортнa логістикa
 4. Планування закупівель
 5. Фінансове планування
 6. Розрахунок собівартості виробів і конструкцій
 7. Кадровий облік
 8. Облік необоротних активів
 9. Облік взаєморозрахунків з контрагентами і співробітниками
 10. Планування та облік поточних інвестицій: робіт з створення та обслуговування необоротних активів

Детальніше

Управління будівельною компанієюmore_vert
Управління будівельною компанієюclose

Комплексна ERP-система для управління будівельною компанією

 1. Реєстрація вхідної проектної документації
 2. Планування робіт, формування технологічних карт на будівельні та виробничі роботи
 3. Планування закупівель
 4. Реєстрація договорів, специфікацій цін та номенклатури поставок
 5. Облік залишків та переміщень ТМЦ, облік отриманих та переданих давальницьких матеріалів
 6. Кадровий облік
 7. Планування ФОП, встановлення розцінок за робочими операціями
 8. Облік робочого часу та обсягів виконаних робіт, нарахування та розподіл ФОП
 9. Облік обсягів виконаних робіт, контроль лімітів матеріалів, розрахунок фактичної собівартості виконаних робіт
 10. Облік взаєморозрахунків з контрагентами та співробітниками
 11. Планування та облік поточних інвестицій: робіт з створення та обслуговування необоротних активів
 12. Фінансове планування

Детальніше

Управління дистрибуційною компанієюmore_vert
АТЛАС-ДИСТРИБУЦІЯclose

Система для управління дистрибуційною компанією

 1. Формування каталогу контрагентів та їх підрозділів
 2. Формування каталогу товарів і послуг
 3. Багаторівневе ціноутворення
 4. Реєстрація договорів та умов співпраці з контрагентами, специфікацій цін номенклатури
 5. Складська і транспортна логістика
 6. Планування закупівель, авто-розрахунок необхідних обсягів ТМЦ
 7. Облік взаєморозрахунків з контрагентами, в т.ч. у валюті
 8. Кадровий облік, Облік робочого часу, Нарахування заробітної плати
 9. Web-інтерфейс, інтегрований інтернет магазин
 10. Мобільне робоче місце на ОС Android для реєстрації замовлень від покупців торговими представниками
 11. Облік необоротних активів та робіт з їх обслуговування
 12. Фінансове планування

Детальніше

АТЛАС-Корпоративні фінансиmore_vert
АТЛАС-Корпоративні фінансиclose

Система планування та обліку фінансових ресурсів групи компаній, котрі спільно працюють над реалізацією проектів

 1. Формування бюджетних планів надходжень та видатків коштів за проектами
 2. Планування обсягів робіт в натуральних одиницях виміру
 3. Класифікація статей доходів та витрат у проектах
 4. Планування платежів: реєстрація заявок на фінансування та рішень з їх погодження чи заперечення
 5. Реєстрація фактичного руху коштів на рахунках організацій
 6. Завантаження виписок з систем клієнт-банк і/або з облікових систем організацій
 7. Реєстрація підсумків виконання робіт за проектами, облік фактичних обсягів виконаних робіт
 8. Реєстрація договорів з контрагентами
 9. Облік активів проектів, договорів їх продажу або оренди

ATLAS-Marketing researchmore_vert
ATLAS-Marketing researchclose

Система проведення електронних опитувань

ATLAS-Marketing research-система проведення електронних опитувань

Система дозволяє конструювати шаблони анкет складених з різнотипних питань з їх ієрархічним групуванням, логічні правила для динамічного управління фактичним наповненням анкети, конструктор стилів інтерфейсу опитувань

 1. Web-інтерфейс для проведення опитувань
 2. Android-додаток для проведення опитувань
 3. Десктоп-консоль управління для експорту-іморту даних, аналізу результатів, конструювання анкет

АТЛАС-Радаmore_vert
АТЛАС-Радаclose

АТЛАС-Рада-Система управління ходом пленарних засідань місцевих рад

 1. Реєстрація проектів рішень та пропозицій змін до рішень місцевої ради
 2. Реєстрація депутатського складу ради
 3. Реєстрація наказів про скликання сесій та планового порядку денного
 4. Управління ходом пленарного засідання, on-line реєстрація результатів голосування, друк протоколів результатів
 5. Голосування
 6. Вивід по-іменних результатів у web-інтерфейс системи

Детальніше

Наші клієнти

Наші компетенції

 • starAналіз бізнес-процесів підприємств, розробка оптимальної стратегії автоматизації
  Спеціалісти нашої компанії мають великий досвід автоматизації бізнес-процесів підприємств з різних галузей: торгівля, виробництво, будівництво, сфера послуг, логістика, інтернет-комунікації. Ми надаємо практичні рекомендації з організації та автоматизації бізнес-процесів та пропонуємо ефективні рішення для довгострокового зростання рентабельності бізнесу.
 • important_devicesРозробка програмного забезпечення для керування бізнес-процесами довільної складності
  Наші спеціалісти мають високі компетенції та досвід розробки програмного забезпечення на платформах Microsoft .Net, 1С а також Web-проектів та мобільних додатків. В наших продуктах задіяні СУБД Microsoft SQL Server, Postgre SQL, SQLite, поєднано технології .Net WinForms, WPF, HTML, JavaScript, Angular JS, Xamarin та інші.
 • groupНавчання персоналу, розробка посадових інструкцій
  Ми маємо великий досвід роботи з персоналом різного ступеня кваліфікації. При впровадженні програмного забезпечення ми розробляємо прості та дієві інструкції користувачів, проводимо навчання, налаштовуємо робочі місця та інтерфейси форм для задоволення потреб бізнесу.
 • autorenewІнтеграція різних автоматизованих систем між собою
  Наша компанія, як системний інтегратор, має досвід налагодження ефективної взаємодії між ІТ системами різних постачальників. Наші продукти ефективно доповнюють ІТ інфраструктуру підприємств та злагоджено взаємодіють з хорошими ІТ-продуктами від інших розробників
 • phonelink_setupРозробка Web-інтерфейсів для бізнес-систем та мобільних додатків
  В сучасних умовах практично жоден бізнес не може бути достатньо ефективним без використання Інтернет-технологій та мобільних пристроїв. Наша команда ефективно доповнює засоби автоматизації підприємства з засобами інтернет-торгівлі, інструментами Web-CRM, електронного документообігу, мобільними робочими місцями торгових представників, працівників складу та відділу технічного контролю.
 • phone_in_talkКонсультації щодо оптимізації бізнес-процесів
  Наші консультанти готові допомогти при плануванні організаційної структури підприємств та організації ефективного ланцюжка бізнес-процесів
 • laptop_chromebookПоставка та впровадження професійних CRM та ERP - систем
  Ми пропонуємо ряд готових рішень для автоматизації бізнес-процесів підприємств або як основу для побудови індивідуального найбільш ефективного рішення для Вашого підприємства.

Технологічна платформа АТЛАС

Технологічна платформа призначена для побудови інформаційних систем довільної складності. Платформа містить набір компонент та блоків для формування систем управління бізнес-процесами, формування каталогів даних, контролю доступу до інформації, побудови розподілених інформаційних систем, інтеграції з іншими інформаційними системами.

Система АТЛАС розроблена з виористанням технологій Microsoft .Net, Microsoft SQL, Postgre SQL, ASP. Net, Xamarin Android, Angular JS і включає в себе:

 • засоби моделювання інформаційної структури предметної області для автоматизації;
 • об’єктна модель метаданих інформаційних систем, яка включає опис фізичної і логічної структури інформації в облікових системах, ролі користувачів і їх права доступу, типи баз даних і критерії міграції інформації між ними;
 • компоненти створення і оновлення структури реляційних баз даних згідно заданої структури метаданих;
 • Компоненти автоматизації і контролю здійснення транзакцій у СУБД, SQL- інтерпретатор об’єктної запитів до даних;
 • Компоненти налагодження і контролю прав доступу користувачів у системі;
 • Компоненти клієнт-серверної взаємодії системи;
 • Засоби протоколювання транзакцій, механізми аналізу історії внесених змін до об’єктів даних;
 • Механізми синхронізації розподілених баз даних;
 • Набір типових компонент графічного інтерфейсу;
 • Компоненти Active-X взаємодії з зовнішніми системами;
 • Засоби адміністрування баз даних (Адміністративна консоль);
 • Засоби управління версіями продуктів, ліцензування компонент продуктів, контролю версій продуктів та їх автоматичного оновлення;
 • Засоби планування задач з розробки компонент програмних продуктів, засоби контролю і аналізу виконаних задач;
 • Механізми формування друкованих форм документів на підставі динамічно сформованих шаблонів;
 • Механізми динамічного налаштування шаблонів звітних та статистичних форм, виводу даних в табличному та графічному вигляді, деталізації виведених даних за обраним користувачем параметром.
 • Механізми моделювання даних, декларативного опису алгоритмів розрахунків та способів вводу-виводу даних, динамічного компонування інтерфейсів користувачів з моделей даних та мікро-шаблонів HTML;
 • Програмний продукт "АТЛАС-Консоль розробника" для обліку і автоматизації процесів з розробки і обслуговування програмних продуктів на платформі АТЛАС.
arrow_upward