АТЛАС-Будівельна компанія

Комплексна ERP-система для управління будівельною компанією.

Модулі системи:

 • done Формування електронного каталогу проектної документації
 • done Планування термінів монтажу ЗБВ конструкцій на будівництві
 • done Планування / облік / контроль термінів та комплектності поставок ЗБВ з заводу на будівельні майданчики
 • done Планування / облік / контроль транспортних витрат на доставку ЗБВ на будівельні майданчики
 • done Облік / контроль залишків ЗБВ на будівельних майданчиках
 • done Планування / облік / контроль робіт з монтажу З/Б конструкцій на будівельних майданчиках
 • done Планування / облік / контроль робіт на будівництві (окрім монтажу ЗБК)
 • done Розрахунок планової та контроль фактичної собівартості робіт на будівництві
 • done Планування закупівель матеріалів
 • done Реєстрація фактичних надходжень придбаних ТМЦ
 • done Облік внутрішніх переміщень ТМЦ
 • done Планування / облік / контроль транспортних витрат на закупівлю та переміщення ТМЦ
 • done Облік взаєморозрахунків з постачальниками
 • done Облік взаєморозрахунків між учасниками будівництва (Замовник / Генпідрядник / Субпідрядники / Виробник ЗБВ)
 • done Електронний документообіг між учасниками будівництва
 • done Планування / облік платежів
 • done Кадровий облік: Штатний розклад, Накази про прийняття / переміщення / звільнення співробітників
 • done Облік робочого часу співробітників
 • done Планування, нарахування ФОП будівельних підрозділів
 • done Взаєморозрахунки з співробітниками: Нарахування / виплати ЗП
 • done Облік операцій з необоротними активами: Закупівля / Створення / Ремонти / Технічне обслуговування / Модернізація / Ліквідація НА
 • done Планування / облік / контроль собівартості операцій з необоротними активами
 • done Облік МШП: Спецодяг / Інструменти / Інші ТМЦ – Планування закупівель / облік залишків / переміщень / списань
 • Для чого потрібна виробнича система АТЛАС?
 • Контроль процесу
 • Розуміння реального стану справ
 • Виробнича дисципліна
 • Персональна відповідальність