АТЛАС-ДИСТРИБУЦІЯ

Cистема для управління дистрибуційною компанією

Управління складом і закупівлями:

 • Облік номенклатури продукції підприємства, реєстрація характеристик номенклатури, фотографій та описів для web-каталогів
 • Складський облік ТМЦ в розрізі партій з автоматичним списанням за методом FIFO, резервування ТМЦ на складі
 • Облік внутрішньо-складських переміщень та інвентаризацій
 • Облік замовлень постачальникам та їх автоформування на підставі поточних залишків і прогнозних потреб товару у ТМЦ
Управління відносинами з клієнтами:

 • Формування бази даних контрагентів, їх підрозділів
 • Облік договорів та умов співпраці з контрагентами, специфікацій цін номенклатури
 • Закріплення контрагентів та їх торгових точок за торговими представниками
 • Облік взаєморозрахунків з контрагентами, в т.ч. у валюті
Управління продажем продукці:

 • Реєстрація замовлень на ТМЦ, облік та контроль товарних резервів
 • Реєстрація замовлень на заміну / повернення ТМЦ
 • Планування і облік операцій з комплектації замовлень для відвантаження
 • Оформлення повного комплекту супроводжуючих первинних документів (Рахунки фактури, Видаткові накладні, Податкові накладні, Товарно-транспортні накладні, Складські накладні, Відомості комплектації і т.п.)
 • Можливість пакетного оформлення та друку первинних документів
 • Можливість автоматичного блокування відвантажень при невиконанні покупцем кредитних зобов’язань або інших критеріїв
 • Планування продаж, ієрархічний розподіл плану продаж між працівниками торгових команд, план-фактний аналіз продаж
Банк і каса:

 • Облік находжень / видатків / переміщень / залишків грошових засобів у розрізі контрагентів / договорів / рахунків обліку / статей руху коштів / відповідальних осіб та інших параметрів
 • Інтеграція з системами клієнт-банк
 • Звітність про рух грошових коштів
 • Облік підзвітних коштів
 • Планування платежів
Облік торгово-рекламного обладнання:

 • Формування каталогу видів обладнання та його комплектуючих частин
 • Облік договорів оренди та суборенди майна
 • Облік залишків та переміщень обладнання в розрізі серійних номерів та з урахуванням комплектації обладнання
 • Реєстрація замовлень на встановлення / зняття чи технічне обслуговування обладнання (як за допомогою інтерфейсу стаціонарного робочого місця, так і з допомогою мобільних пристроїв)
 • Реєстрація ТО і ремонтів обладнання
 • Нарахування орендної плати та взаєморозрахунки з контрагентами за оренду обладнання
Управління виробництвом:

 • Формування рецептур для виробництва продукції
 • Реєстрація передачі ТМЦ у виробництво та виходу готової продукції
 • Розрахунок собівартості продукції
 • Реєстрація замовлень на виробництво та контроль виконання замовлень
Управління кадрами:

 • Формування штатного розкладу підприємства
 • Облік кадрових наказів
 • Табелювання робочого часу співробітників
 • Формування переліку вакансій та бази даних кандидатів на роботу
 • Планування співбесід та інших кадрових подій
Облік витрат та бюджетування:

 • Планування витрат в розрізі підрозділів та статей витрат
 • Облік отриманих і наданих послуг
 • Облік витрат матеріалів, МШП і запчастин
 • Формування наряд-замовлень на отримання послуг та внутрішніх замовлень на матеріали
 • Розрахунки та аналітична звітність щодо фінансового результату підприємства та його структурних підрозділів
 • Баланс активів і пасивів підприємства