Система управління виробництвом ЗБК

Комплексна ERP система для управління заводом залізобетонних конструкцій.

Модуль планування та контролю виробництва:

 • done Формування електронного каталогу проектної документації;
 • done Планування термінів виробництва ЗБВ конструкцій, моніторинг завантаження виробничих потужностей;
 • done Формування деталізованих завдань на виробництво для виробничих ліній;
 • done Реєстрація фактичного виробництва, маркування виробів;
 • done Контроль якості продукції;
 • done Інтеграція з автоматизованими виробничими лініями;
 • done Облік залишків продукції на виробничих лініях, на складах, планування відвантажень.
Складська і транспортна логістика:

 • done Планування закупівель ТМЦ для виробничих, господарських та інших потреб;
 • done Реєстрація фактичних надходжень придбаних ТМЦ, облік та контроль обсягів фактичних надходжень за вхідними ТТН;
 • done Облік витрат на придбання та розрахунок собівартості придбаних ТМЦ;
 • done Облік залишків ТМЦ на складах і виробничих лініях;
 • done Облік МШП: Спецодяг, Інструменти, та інше, облік залишків та списань за співробітниками.
Облік виробничих витрат та розрахунок собівартості:

 • done Планування витрат на оплату праці: встановлення розцінок для виробничого та допоміжного персоналу;
 • done Нарахування та розподіл ФОП;
 • done Планування / облік / контроль витрат допоміжних матеріалів, їх віднесення на собівартість продукції / інших витрат;
 • done Розрахунок планової та фактичної собівартості продукції.
Управління фінансами:
 • done Планування платежів за договорами, поточними зобов’язаннями, заявками на фінансування;
 • done Облік залишків та переміщень коштів;
 • done Облік взаєморозрахунків з контрагентами та співробітниками;
 • done Нарахування / розподіл / виплата ФОП;
 • done Планування витрат на створення та обслуговування необоротних активів;
 • done Розрахунок фінансового результату підприємства та його підрозділів.
Планування поточних інвестицій та обслуговування необоротних активів:

 • done Облік залишків та переміщень необоротних активів;
 • done Реєстрація наряд-замовлень на Закупівлю / Створення / Ремонти / Технічне обслуговування / Модернізацію / Ліквідацію НА;
 • done Розрахунок планових та фактичних витрат за наряд-замовленнями;
 • done Реєстрація супровідної документації за необоротними активами;
 • done Історія операцій за кожною одиницею необоротних активів.
 • Для чого потрібна виробнича система АТЛАС?
 • Контроль процесу
 • Розуміння реального стану справ
 • Виробнича дисципліна
 • Персональна відповідальність
 • Ключові модулі системи:
 • Модуль планування та контролю виробництваkeyboard_arrow_right
 • Складська і транспортна логістикаkeyboard_arrow_right
 • Облік виробничих витрат та розрахунок собівартостіkeyboard_arrow_right
 • Управління фінансамиkeyboard_arrow_right
 • Планування поточних інвестицій та обслуговування необоротних активівkeyboard_arrow_right